ПРАВИЛА ДЛЯ УЧНІВ

Учні зобов’язані:

 1. - Оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати свій загальнокультурний рівень.
 2. - Дотримуватися вимог Статуту школи, правил внутрішкільного розпорядку.
 3. - Бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна.
 4. - Дотримуватись законодавства, моральних, етичних норм.
 5. - Брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством.
 6. - Бути дисциплінованими, скромними, ввічливими, виконувати вимоги педагогів, рішення органів учнівського самоврядування.
 7. - Виконувати розпорядження класних керівників, учителів, адміністрації навчального закладу; заздалегідь повідомляти чи своєчасно пояснювати (із зазначенням причин) про свою відсутність на заняттях чи інших заходах школи.
 8. - Не пропускати без поважних причин уроки, інші заходи, своєчасно приходити на місце занять або інше домовлене місце зустрічі.
 9. - Не носити на уроки предмети, які не є необхідними під час занять, вимикати мобільні телефони під час уроків.
 10. - Сумлінно трудитися для блага сім’ї, родини, країни, себе.
 11. - Брати активну участь у громадському житті школи, класу, в роботі учнівського самоврядування. Вчитися поєднувати особисті інтереси колективу.
 12. - Охороняти рідну природу, берегти і примножувати народне добро. Боротися за економію і бережливість.
 13. - Правильно організовувати навчання, працю, відпочинок, цінувати свій і чужий час. Займатися в гуртках за інтересами.
 14. - Систематично займатися фізкультурою і спортом.
 15. - Поважати батьків, старших членів своєї сім’ї, брати участь в домашніх справах. Вчитися веденню домашнього господарства, піклуватися про літніх і хворих людей, про молодших за себе.
 16. - Дотримуватися стриманості і охайності в одязі, в школі носити офіційний одяг чи загальноприйняту форму одягу для усіх учнів школи.
 17. - Знати й виконувати правила дорожнього руху, техніки безпеки, виробничої санітарії, пожежної безпеки і поведінки на воді.